• Usnadníte si práci a ušetříte čas.

  Přejděte na informační systém na míru

  Přes 20 let programujeme v Olomouci rychlé a stabilní informační systémy. Naše řešení obsáhne všechny každodenní situace u vás ve firmě. Vývoj máte sami v rukou.
  A v systému bude vše, co potřebujete.

Pomůžeme vám vyladit procesy

Zrychlíme administrativu a rozvážeme vám ruce

Proč byste měli ručně zadávat cokoliv, co se může vyplnit samo?

Náš systém vám umožní spoustu požadavků odbavovat hromadně.

Díky tomu můžete růst – a přitom budete pořád stíhat.

„Předtím se nám kolegyně hroutily. Na vodárnu přicházelo víc žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí, než byly schopny zpracovat. Teď odchází ⅓ požadavků automaticky díky datům z geoinformačního systému.“

pí Bednaříková IT manažerka, Severomoravské vodovody a kanalizace

V datech budete mít jednou provždy pořádek

Dostanete se k nim v podobě, kterou můžete porovnávat a vyhodnocovat.

Reporty vám pomůžou při plánování rozpočtů i k naplnění legislativy.

Co vidíte přehledně před sebou, v tom se lépe vyznáte. Zaměstnanci se tak snáz vyvarují chyb a vy lépe uvidíte, kudy vám utíkají peníze.

„Dřív měli zaměstnanci geoinformační systém a k tomu Excel. Dnes to mají pohromadě a můžou s tím pracovat jako s databází. Evidují tam všechny zapsané vzorky vody.

Je to napojené na laboratorní informační systém s výsledky rozborů a zobrazujeme to zpátky k vústem vodovodů a kanalizace. Lidé vidí, jestli naplnili normu. Report nahrají na portál státní správy, čímž splníme zákonnou povinnost.“

p. Bayer vedoucí GIS, Ostravské vody a kanalizace

Na desktopu, na tabletu, na mobilu, offline

Do terénu dáte zaměstnancům tablety a oni zadají data do systému přímo na místě. Pokud jsou offline, vše se synchronizuje po návratu do kanceláře.

Přechod na novou platformu nebo operační systém doprogramujeme snadno.

„Dřív si lidé museli na výjezdu za klientem vše zapsat na papírek a pak to někdo z toho papírku přepisoval do počítače. Teď vše na místě zadají do tabletu.

Rozdíl poznáte i na pocitu těch zaměstnanců. Radikálně stoupla počítačová gramotnost, stouplo jim sebevědomí. Svým způsobem to spustilo technologickou revoluci v charitě.“

p. Keprt ředitel, Arcidiecézní charita Olomouc

Zvládnete s námi veškerou pracovní agendu

Co konkrétně? Třeba…

 • Dokumentace a vizualizace prostorových dat na webu,
 • stavební záměry a pasport staveb,
 • IS pro teplárny, plynárny, vodárny,
 • Agenda smluv a řízení údržby,
 • Katastr nemovitostí,
 • Model sítě,
 • GIS,
 • Dokumentace sítě ISP,
 • Dokumentace elektrické sítě,
 • Workflow schvalování
 • Tlaková pásma
 • Správa věcných břemen
 • Stavební záměry
 • Podélné profily kanalizace

Ať nás oslovíte s čímkoliv, tohle vám můžeme slíbit

Vážíme si každého klienta

Naši programátoři mají na starosti 1–2 projekty.

Budeme s vámi dlouhé roky

O stávající zákazníky se staráme třeba 10 let.

Co potřebujete, to vymyslíme

Umožňuje nám to naše vlastní technologie.

Stavíme na dobrých vztazích

Vycházíme si vstříc. S vámi i uvnitř týmu.