„Na Espace oceňuji preciznost, flexibilitu, přínos té práce. Poslední 3–4 roky nám data umožňují spoustu čar a kouzel. Konkrétním přínosem je třeba teď aktuálně výpočet pachtovného. Dřív to dělali lidi ručně 14 dní. Teď v MoNETu během 3,5 hodiny dokážeme rozeslat automatizovanou zprávu na 400 adres.“

Severomoravské vodovody a kanalizace

Software pro Severomoravské vodovody a kanalizace vyvíjíme přes 5 let.

Zaměstnancům slouží třeba pro zaměřování a evidenci inženýrských sítí nebo rozesílání informačních e-mailů. Automaticky vyřizuje část žádostí o vyjádření k inženýrským sítím, které lidé potřebují třeba před zahájením stavby.


„Chovají se čestně a slušně, snaží se opravdu dodržet slovo. Ta firma má nějakou svou kulturu a své vnitřní hodnoty, kterých se drží. Mně tohle dává velkou jistotu, že jsme schopni leccos zvládnout. Neřeknou: Takhle to nejde, dejte nám jiné zadání. Hledají způsob, jak to půjde.“

Arcidiecézní charita Olomouc

Ředitel Arcidiecézní charity Olomouc chtěl pomoct zaměstnancům od zbytečné administrativy. Navrhli jsme informační systém pro 23 různých charitních služeb, 7 000 zaměstnanců a 100 000 klientů. Spolupracujeme už přes 15 let.


„Vorteile von iNspection:

iNspection zeichnet sich durch hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit aus. So können schnell Mängel mit Ursachen und geschätztem Zeitaufwand als Eingabeparameter definiert werden.

iNspection ist absolut erprobt und kann für mehre 100 User eingesetzt werden.

iNspection ist für verschiedenste Betriebssysteme wie iOS, Android und Windows UWP verfügbar.

Die Anwendung wird von Espace laufend weiter entwickelt, so können jetzt mit iNspection+, konfigurierbar für jeden Mangel auch Fotos erfasst werden.“

Die Netz Oberösterreich GmbH

Die Netz Oberösterreich setzt bei der Leitungsinspektion auf iNspection der Fa. Espace

iNspection ist ein mobiler Erfassungsclient für Inspektionen, der mit jedem Netzinformationssystem oder Instandhaltungssystem gekoppelt werden kann.

Bei der Netz Oberösterreich, einer Tochter der Energie AG wird iNspection für die Inspektion der Mittel- und Niederspannungsnetze sowie für die Inspektion der Trafostationen eingesetzt.

Dabei werden jährlich von ca. 200 Netztechnikern ein Drittel der 62.000 MS-Maste und der 180.000 NS-Stützpunkte (Masten und Dachständer) sowie mehrmals jährlich 9.000 Trafostationen inspiziert.


Ostravské vodovody a kanalizace

Pro Ostravské vodovody a kanalizace je MoNET dominantní systém pro 5 provozů. Zaměstnanci s ním evidují data o zdrojích pitné vody, vodovodní síti i kanalizaci, na systému běží dispečink i zákroková služba.